Relish & Sons - Burger Restaurant - Đặng Hữu Phổ
Nhà hàng -Chi nhánh

Relish & Sons - Burger Restaurant - Đặng Hữu Phổ

2 Đặng Hữu Phổ, P. Thảo Điền, Thủ Đức, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
11:00 - 21:45
100,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0