Rau Má Mix - Nguyễn Thị Minh Khai
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Rau Má Mix - Nguyễn Thị Minh Khai

15D Nguyễn Thị Minh Khai, P Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
08:30 - 22:15
12,000 - 26,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0