Rau Củ Thảo Ngân - Rau Củ - Nguyễn Thị Tần
Shop/Cửa hàng

Rau Củ Thảo Ngân - Rau Củ - Nguyễn Thị Tần

119h/54 Nguyễn Thị Tần, P. 2, Quận 8, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0