Quí Bùi - Chân Gà Sốt Thái - 282/49/28 Bùi Hữu Nghĩa - Shop Online
Shop Online

Quí Bùi - Chân Gà Sốt Thái - 282/49/28 Bùi Hữu Nghĩa - Shop Online

282/49/28 Bùi Hữu Nghĩa, P. 2, Bình Thạnh, TP. HCM
06:00 - 23:59
75,000 - 140,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0