Quê Homemade - Bánh Pía
Shop Online

Quê Homemade - Bánh Pía

84 Điện Biên Phủ, P. Da Kao, Quận 1, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
80,000 - 220,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0