Quê Homemade - Bánh Pía
Shop Online

Quê Homemade - Bánh Pía

17 Nhiêu Tứ, P. 7, Phú Nhuận, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
08:30 - 21:00
80,000 - 220,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0