Qin Cake & Cafe - Lê Lai
Café/Dessert

Qin Cake & Cafe - Lê Lai

31/30/1D Lê Lai, P. 3, Gò Vấp, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
25,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0