Prince Coffee And Tea - Cây Keo
Café/Dessert

Prince Coffee And Tea - Cây Keo

151 Cây Keo, P. Hiệp Tân, Tân Phú, TP. HCM
16,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee