Pot Coffee
Café/Dessert

Pot Coffee

47 Nhất Chi Mai, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 19:00
12,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0