PoDo Flower - Shop Online
Mua sắm Online

PoDo Flower - Shop Online

57 Trần Văn Khê, P. 17, Bình Thạnh, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 17:00
300,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0