PizzaGo - Pizza - Mỳ Ý & Salad - Âu Cơ
Quán ăn -Chi nhánh

PizzaGo - Pizza - Mỳ Ý & Salad - Âu Cơ

496 Âu Cơ, P. 10, Tân Bình, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
09:30 - 23:45
29,000 - 89,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0