Pizza Hut - Lũy Bán Bích
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

Pizza Hut - Lũy Bán Bích

941 Lũy Bán Bích, P. Tân Thành, Tân Phú, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 400,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee