Phụng Thiên - Phá Lấu & Mì Xào
Quán ăn

Phụng Thiên - Phá Lấu & Mì Xào

831 Hoàng Sa, P. 9, Quận 3, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0