Phúc Long Trương Vĩnh Ký
Café/Dessert -Chi nhánh

Phúc Long Trương Vĩnh Ký

329 Trương Vĩnh Ký, P. Tân Thành, Tân Phú, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
07:15 - 21:30
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0