Phúc Long Trần Quang Khải
Café/Dessert -Chi nhánh

Phúc Long Trần Quang Khải

46 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 21:00
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0