Phúc Long Phạm Hồng Thái
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Phúc Long Phạm Hồng Thái

42 Phạm Hồng Thái, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 22:15
25,000 - 77,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0