Phúc Long Nguyễn Thái Học
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Phúc Long Nguyễn Thái Học

157 - 159 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0