Phúc Long Lê Quang Sung
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Phúc Long Lê Quang Sung

4 - 4A Lê Quang Sung, P. 6, Quận 6, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 22:00
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee