Phúc Long Estella Place
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Phúc Long Estella Place

Tầng 1, Tầng 1, L06 - 07 Estella Place, 88 Song Hành, P. An Phú, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 21:00
25,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee