Phúc Long Estella Place
Café/Dessert -Chi nhánh

Phúc Long Estella Place

Tầng 1, Tầng 1, L06 - 07 Estella Place, 88 Song Hành, P. An Phú, Thủ Đức, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
25,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0