Phú Hằng - Trái Cây Miền Tây - Chợ Bà Chiểu
Shop/Cửa hàng, Chợ

Phú Hằng - Trái Cây Miền Tây - Chợ Bà Chiểu

36 Trịnh Hoài Đức, P. 1, Bình Thạnh, TP. HCM
1đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0