Phở Định 3 - Nguyễn Cao
Quán ăn -Chi nhánh

Phở Định 3 - Nguyễn Cao

3/1A Nguyễn Cao, Quận 7, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 295,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0