Peony Flower
Shop/Cửa hàng

Peony Flower

41 Nguyễn Hiền, P. 4, Quận 3, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 19:00
15,000 - 3,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0