Pate Mập Ú - Mèo & Chó - Bà Hom
Shop Online

Pate Mập Ú - Mèo & Chó - Bà Hom

207/1 Bà Hom, P. 13, Quận 6, TP. HCM
3đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0