Pasteur Street Brewing Co. - Original Taproom & Restaurant
Nhà hàng -Chi nhánh

Pasteur Street Brewing Co. - Original Taproom & Restaurant

144 Pasteur, Quận 1, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee