Passio Coffee - 77 Lê Trung Nghĩa
Café/Dessert -Chi nhánh

Passio Coffee - 77 Lê Trung Nghĩa

77 Lê Trung Nghĩa, P. 12, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 21:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0