Panda's Bakery - Bánh Mì & Thực Phẩm Đông Lạnh - Shop Online
Mua sắm Online

Panda's Bakery - Bánh Mì & Thực Phẩm Đông Lạnh - Shop Online

538/106/3 Đoàn Văn Bơ, P. 14, Quận 4, TP. HCM
45,000 - 400,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0