PaarsTea - Trà Sữa Sầu Riêng - Đường Số 138
Café/Dessert

PaarsTea - Trà Sữa Sầu Riêng - Đường Số 138

106C Đường Số 138, P. Tân Phú, Quận 9, TP. HCM
6đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0