NutiFood Ngôi Nhà Dinh Dưỡng - Phan Huy Ích 2 - QHCM1106
Chợ -Chi nhánh

NutiFood Ngôi Nhà Dinh Dưỡng - Phan Huy Ích 2 - QHCM1106

45B Phan Huy Ích, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
6đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee