Nước Ép Duyên 62 - Trường Chinh
Café/Dessert

Nước Ép Duyên 62 - Trường Chinh

62 Trường Chinh, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
5,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee