Nossa Steakhouse - Phạm Hồng Thái
Nhà hàng

Nossa Steakhouse - Phạm Hồng Thái

36 Phạm Hồng Thái, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
6đánh giá trên ShopeeFood
75,000 - 510,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0