Nhất Phẩm Hương - Gà Ta Ủ Muối - Tân Bình
Shop/Cửa hàng

Nhất Phẩm Hương - Gà Ta Ủ Muối - Tân Bình

45/7 Gò Cẩm Đệm, P. 10, Tân Bình, TP. HCM
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0