Ngoại Ưi - Bánh Tráng Chấm - Cô Giang
Yêu thích
Shop Online -Chi nhánh

Ngoại Ưi - Bánh Tráng Chấm - Cô Giang

168 Cô Giang, P. Cô Giang, Quận 1, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee