Ngoại Ưi - Bánh Tráng Chấm - Cao Thắng
Yêu thích
Shop Online -Chi nhánh

Ngoại Ưi - Bánh Tráng Chấm - Cao Thắng

456/24 Cao Thắng, P. 12, Quận 10, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 23:50
10,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0