Nem Nướng D'ran Since 1968 - Healthy & Fresh - Rạch Bùng Binh
Yêu thích
Quán ăn -Chi nhánh

Nem Nướng D'ran Since 1968 - Healthy & Fresh - Rạch Bùng Binh

112/7 Rạch Bùng Binh, P. 9, Quận 3, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
40,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee