Mr Chè - Chè Thái & Chè Thập Cẩm - Cô Bắc
Yêu thích
Ăn vặt/vỉa hè -Chi nhánh

Mr Chè - Chè Thái & Chè Thập Cẩm - Cô Bắc

104 Cô Bắc, P. Cô Giang, Quận 1, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee