Moda House Coffee
Café/Dessert

Moda House Coffee

11 Nguyễn Oanh, P. 10, Gò Vấp, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 23:59
20,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0