MM Mega Market - Bình Phú
Siêu thị -Chi nhánh

MM Mega Market - Bình Phú

10 Bình Phú, P. 10, Quận 6, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0