MM Food Service - Hưng Phú
Chợ -Chi nhánh

MM Food Service - Hưng Phú

9B Đường Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 1,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee