Mix Juice - Trái Cây & Rau Củ Quả - Lê Quang Định
Yêu thích
Chợ

Mix Juice - Trái Cây & Rau Củ Quả - Lê Quang Định

41 Lê Quang Định, P. 14, Bình Thạnh, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0