Mix Juice - Rau Củ Quả - Nơ Trang Long
Chợ

Mix Juice - Rau Củ Quả - Nơ Trang Long

10 Hoàng Hoa Thám, P. 7, Bình Thạnh, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0