MiniStop - S90 Ung Văn Khiêm
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

MiniStop - S90 Ung Văn Khiêm

31/53 Ung Văn Khiêm, P. 25, Bình Thạnh, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
5,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee