MiniStop - S78 Lý Nam Đế
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

MiniStop - S78 Lý Nam Đế

119 Lý Nam Đế, P. 7, Quận 11, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee