MiniStop - S71 Vũ Tông Phan
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

MiniStop - S71 Vũ Tông Phan

8 Vũ Tông Phan, P. An Phú, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
5,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee