MiniStop - S70 Bình Thới
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

MiniStop - S70 Bình Thới

120 Bình Thới, P. 14, Quận 11, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
5,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee