MiniStop - S22 - Hậu Giang
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

MiniStop - S22 - Hậu Giang

45 Hậu Giang, P. 4, Tân Bình, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0