MiniStop - S22 - Hậu Giang
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

MiniStop - S22 - Hậu Giang

45 Hậu Giang, P. 4, Tân Bình, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee