MiniStop - S205 - Vườn Lài 2
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

MiniStop - S205 - Vườn Lài 2

221/40 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee