MiniStop - S137 The Sun Avenue
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

MiniStop - S137 The Sun Avenue

SAV.5 - 00.06 The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee