MiniStop - S102 Vạn Kiếp 2
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

MiniStop - S102 Vạn Kiếp 2

87 Vạn Kiếp, P. 3, Bình Thạnh, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0