MiniStop - S068 - Hoàng Hoa Thám 2
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

MiniStop - S068 - Hoàng Hoa Thám 2

18 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Tân Bình, TP. HCM
9đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee