MiniStop - S0232 - Nguyễn Chí Thanh
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

MiniStop - S0232 - Nguyễn Chí Thanh

157-157A Nguyễn Chí Thanh, P. 12, Quận 5, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee